Pracownia

Nie odnawiamy. Przywracamy do funkcjonowania z pieczołowitą uwagą zachowując najistotniejsze ślady patyny.

Staramy się nie szlifować w procesie przygotowania mebla przed wykończeniem, by zachować nabyty przez lata kolor, ożywiając go jedynie w naturalnym procesie wykończenia.

Stosując tradycyjne techniki stolarskie odtwarzamy i uzupełniamy brakujące elementy z dbałością o ujednolicenie ich z zachowaną częścią mebla.

Przy renowacji stosujemy materiały odwracalne, pozwalające w przyszłości ponownie poddać mebel naprawie.

Z przyjemnością rozmawiamy o możliwym efekcie spodziewanych prac i ich zakresie.

Prowadzimy dokumentację fotograficzną przed, w trakcie i po zakończeniu procesu renowacji.

Wbrew temu, co nieraz słyszeliśmy, nie czynimy cudów.